Kdo jsme a co chceme

 

Cílem projektu Stodola, v rámci kterého jsme vytvořili a provozujeme eShop www.farmarovo.cz, je přímé propojení českých farmářů a malopěstitelů, kteří zde nabízejí vlastní lokální zemědělské plodiny a z nich vyrobené produkty, se zákazníky (koncovými spotřebiteli) v blízkosti těchto farmářů a malopěstitelů. Vlastní lokální zemědělské plodiny a z nich vyrobené produkty od místních farmářů a malopěstitelů dostanete v kvalitě, kterou čeští zákazníci znají a kterou očekávají. Plodiny a produkty z nich si u farmářů a malopěstitelů můžete nejen koupit (tím jsou vaše), ale i uskladnit po potřebnou dobu, pokud nemáte vlastní vhodné skladovací prostory.

Projekt Stodola využívá vyzkoušený a fungující systém lokální ekonomiky, který přináší řadu výhod jak dodavatelům, tak i jejich zákazníkům. Podmínkou pro zařazení dodavatelů do projektu je regionálnost, tedy působení dodavatele ve vymezeném regionu, kterým je obvykle oblast odpovídající bývalým okresům. Tím zajistíme, že potraviny není třeba převážet k zákazníkovi přes celou republiku, ani nemluvě o převážení přes celý kontinent Evropu nebo dokonce z nejvzdálenějších míst světa. Náš systém je nízkonákladový, čímž zajistíme výhodné ceny za danou kvalitu.

Název nově vytvořeného e-shopu s názvem www.farmarovo.cz inspiroval známý večerníček s krkonošskými pohádkami, kde pan Krakonoš jasně a zřetelně dává najevo, že „tady je Krakonošovo!“. Tímto názvem navazujeme na fakt, že potravinová soběstačnost je klíčovým prvkem bezpečnosti naší republiky, jak ukazují případy, kdy i smluvní partneři naší republiky postupují podle zásady „bližší košile než kabát“, když nastane nedostatek klíčových zdrojů pro daný stát, kam potraviny, energie a zdravotní pomůcky jistě patří. Místní velcí i malí farmáři a drobní producenti potravin všeho druhu mohou zajistit většinu základních potravin vysoké kvality a ekologicky tak, jak tomu bylo v blízké i vzdálené minulosti. Za to jim všem děkujeme a jsme připraveni tuto výhodu pro zákazníky dále rozvíjet ve prospěch nás všech.

Věříme, že nákupem potravinových produktů farmářů a drobných producentů z vašeho okolí pomůžete sobě i jim. Budeme tak užiteční nejen v době, kdy je „slunečno“ a obchody jsou plné zbožím s pestrým sortimentem, ale i v době, kdy bude „zataženo nebo bouřka“, což nám ukázaly uplynulé měsíce a roky zdravotního ohrožení a z toho plynoucích omezení všeho druhu. Nebude problém si případně v době prakticky jakéhokoliv omezení dojet pro potraviny, které jsou vaše a které jste si uskladnili u dobře fungující a spolehlivé farmy nebo u malopěstitele.

Začínáme první Stodolou - Mělník. Postupně budeme svoji činnost rozšiřovat na jednotlivých oblastech (okresech) a to formou fanšízingu - hledáme partnery, kteří se budou starat o místní Stodolu a to se znalostí místních podmínek. Tím ještě více podpoříme lokální dodavatele a jejich přímé zákazníky.

Hlavní operátor projektu Stodola a eShopu www.farmarovo.cz

10.2020

Potravinová soběstačnost (1. část)

  V poslední době oživla diskuse o naší potravinové soběstačnosti nebo také potravinové bezpečnosti (dostatkem potravin a jejich finanční dostupností…

Celý článek

01.2021

Kdo jsme a co chceme

  Cílem projektu Stodola, v rámci kterého jsme vytvořili a provozujeme eShop www.farmarovo.cz, je přímé propojení českých farmářů a malopěstitelů,…

Celý článek

01.2021

Zelenina "Půl zdraví" z Liblic

Farmář AGRO LIBLICE s.r.o. nabízí v naší Stodole 1 - Mělník vynikající zeleninu z farmy u Mělníka pod obchodním názvem "Půl zdraví". Proč? Přečtěte…

Celý článek