Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen „OU“) se řídí Nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Zpracováváme jen nezbytně nutné OU a po nezbytně nutnou dobu (zásada minimalizace a omezení uložení podle GDPR). Níže jsou zásady, podle kterých vaše OU zpracováváme podle zásad GDPR (dále jen jako „Zásady“). 

Identifikace správce:

Správcem při zpracování vašich OU na obchodního portálu www.farmarovo.cz (dále jen jako „eShop“) je společnost REXOFT s.r.o., IČ: 60469935, se sídlem Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25767, zastoupená Ing. Petrem Rektorysem, jednatelem společnosti (dále jen jako „REXOFT“).

KONTAKT OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OU 

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na pověřence pro zpracování osobních údajů na níže uvedené e-mailové adrese: DPO@farmarovo.cz 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 

Zpracováváme osobní údaje: 

Účel zpracování OU

 

Kategorie osobních údajů (kOU)

Právní základ:

kOU01

kOU02

kOU03

kOU04

správa zákazníků (občanů)

souhlas a/nebo plnění smlouvy

x

x

x

x

správa dodavatelů (OSVČ nebo statutární či obchodní zástupce)

plnění smlouvy

x

x

x

x

potenciální partner (dodavatel nebo dopravce)

legitimní zájem / souhlas

x

 

x

x

Kategorie osobních údajů (dále jen „kOU“): 

kOU ID

Kategorie osobních údajů

Položky OÚ

citlivé OU

zdroj OU

kOU01

jméno

jméno, příjmení

Ne

subjekt údajů

kOU02

základní identifikační OU

datum narození / RČ

Ne

subjekt údajů

kOU03

kontaktní OU

adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, email, telefon, bankovní účet, IČ a DIČ (u OSVČ)

Ne

subjekt údajů

kOU04

OU o poskytnutí souhlasu

souhlas

Ne

subjekt údajů

Vaše OU zpracováváme po níže uvedenou dobu: 

 • pro právní základ „plnění smlouvy“: zákonné lhůty pro archivaci dokladů (s OU) 
 • pro právní základ „legitimní zájem“: do poskytnutí souhlasu / max. 1 měsíc 
 • pro právní základ „souhlas“: 5 roků od poskytnutí souhlasu 

Předávání OU třetím stranám / do třetích zemí 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zpracovatelé OU, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou obeznámeni s legislativou v oblasti zpracování osobních údajů. Vaše OU předáváme příjemcům podle zákona (např. finanční úřad). OU nepředáváme do třetích zemí. 

Zabezpečení a ochrana OU 

 • server a PC: přístup k serveru užitím loginu a hesla, zálohování dat pro případ obnovy 
 • papírové dokumenty: samostatná kancelář pod uzamčením a řízeným přístupem 

Vaše práva subjektu údajů (podle GDPR) 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte definována tato práva podle GDPR, která uplatníte zasláním své identifikace a specifikací požadavku: 

 • Právo na informaci o zpracovávání OU 
 • Právo na přístup k OU 
 • Právo na opravu OU 
 • Právo na omezení zpracování OU 
 • Právo vznést námitku 
 • Právo na přenositelnost OU k jinému správci 
 • Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) 
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu 
 • Právo nebýt předmětem zpracování založeného na automatickém rozhodování, vč. profilování 

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2021.